Obsah

Přírodopis

Pokyny pro zpracování herbáře

Herbář zpracovávají žáci 7. třídy ve druhém pololetí školního roku. Jeho zpracování bude součástí žákova pololetního hodnocení.

Jaké pomůcky potřebuješ?

alespoň 10 čtvrtek A4

novinový papír na sušení rostlin

izolepu

desky

Jak herbář vytvoříš?

Herbář musí obsahovat nejméně 10 položek.

Rostliny sbírej celé, bez kořenů nejlépe ve fázi kvetení. Ze stromů sbírej tenké větvičky s listy, případně s květy. Trávy sbírej ve fázi kvetení. Netrhej zbytečně mnoho rostlin, nesbírej zahradní  květiny. Vždy si zapiš, kdy a kde jsi rostlinu našel.

Nasbírané rostliny rozlož mezi listy novinového papíru, které zatížíš těžkou knihou. Pokud jsou rostliny příliš dlouhé, usuš je ve tvaru písmene V nebo Z. Při sušení rostliny průběžně kontroluj a překládej. Vysušené rostliny přilep proužky izolepy na čtvrtku. U každé položky připrav tabulku, do které napíšeš: název rostliny, datum nálezu a místo nálezu. Připravené čtvrtky s rostlinami nakonec svaž do desek.

Termín odevzdání: 10. června

Tabulka:

tabulka