Obsah

Přírodopis

Seznam laboratorních prací - 6. ročník

1. LP Buněčná stavba těla - suknice cibule

2. LP Buněčné organely - vakuoly s barvivem v bobulích ptačího zobu

3. LP Prvoci - trepka velká

4. LP Hmyz - stavba těla včely medonosné

5. LP Jednobuněčné řasy - zrněnka

6. LP Stavba těla mechorostů - ploník obecný

7. LP Jehličnaté stromy

8. LP Jednobuněčné houby - kvasinky