Obsah

Seznam pedagogických pracovníků ve školním roce 2019 / 2020

 

Ředitelka školy: Mgr. Petra Kvitová

 

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Vlasta Řezníčková

 

Třídní učitelé:

1. třída                                  Mgr. Vlasta Řezníčková

2. třída                                   Mgr.Petra Vejvodová

3.třída                                    Mgr. Eva Andršová

4.třída                                    Dagmar Siebenbürgerová

5.třída                                    Petra Vitoušová

6.třída                                    Mgr. Gabriela Považanová

7.třída                                    Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová

8.třída                                    Mgr. Miroslav Koza

9.třída                                    Mgr. Petra Kvitová

 

Další učitelé ZŠ:                  PaedDr. Vladislav Beránek

                                               Kateřina Dobiášová

                                               Ing. Naďa Šindelářová

                                                                          

Asistenti pedagoga:           Veronika Krupa

                                               Libuše Kučerová

                                               Vladimíra Papoušková

 

Mateřská škola:

Dagmar Kreutzerová - zástupkyně ředitelky školy pro MŠ

                                               Renata Neprašová

Adéla Dobiášová, DiS.

Marika Wisniovská

Kateřina Kuttnerová – AP

 

Školní družina: 

Libuše Kučerová

                                               (vedoucí vychovatelka)

Anna Zelenková

Vladimíra Papoušková