Obsah

Seznam pedagogických pracovníků 

ve školním roce 2021/ 2022

 

Ředitelka školy: Mgr. Petra Kvitová

 

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Vlasta Řezníčková

 

Třídní učitelé:

1. třída                                  Mgr. Jindřiška Mrhalová

2. třída                                  Mgr. Petra Vejvodová

3.třída                                   Mgr. Vlasta Řezníčková

4.třída                                   Mgr. Petra Vitoušová

5.třída                                   Mgr. Eva Andršová

6.třída                                   Mgr. Petra Kvitová

7.třída                                   Mgr. et Ing. Naděžda Šindelářová

8.třída                                   Mgr. Miroslav Koza

9.třída                                   Mgr. et Ing. Jiřina Dobiášová

 

Další učitelé ZŠ:                  PaedDr. Vladislav Beránek

                                               Bc. Anna Kubincová, Dis.

                                               Bc. Soňa Roučková

 

Konzultační hodiny učitelů:

Mgr. Petra Vejvodová                      úterý 13:00 - 14:00

Mgr. Vlasta Řezníčková                  úterý 13:30 - 14:00 + dle dohody

Mgr. Petra Vitoušová                       úterý 12:00 - 12:30

Mgr. Eva Andršová                           čtvrtek 13:00 - 13:30

Mgr. Ing. Naděžda Šindelářová

Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová             středa 13:00 - 14:00

Mgr. Miroslav Koza                          úterý 9:30 - 10:00

PaedDr. Vladislav Beránek             čvrtek 7:15 - 7:45

Bc. Anna Kubincová, Dis.                pátek  7:15 - 7:45

Bc. Soňa Roučková                          čtvrtek 7:00 - 7:30

 

Asistenti pedagoga:          

                                               Libuše Kučerová

                                               Vladimíra Papoušková

 

Mateřská škola:

Dagmar Kreutzerová - zástupkyně ředitelky školy pro MŠ

                                               Renata Neprašová

                                               Martina Straková

Monika Szegenyová

 

Školní družina: 

Libuše Kučerová

                                               (vedoucí vychovatelka)

Anna Zelenková

Vladimíra Papoušková