Obsah

Seznam pedagogických pracovníků 

ve školním roce 2023/ 2024

 

Ředitelka školy: Mgr. Petra Kvitová

 

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Vlasta Řezníčková

 

Třídní učitelé:

1. třída                                  Mgr. Jindřiška Mrhalová

2. třída                                  Mgr. Petra Vejvodová

3. třída                                  Mgr. Jarmila Bochenková

4. třída                                  Mgr. Eva Andršová

5. třída                                  Mgr. Vlasta Řezníčková                               

6. a 7.třída                            Bc. Soňa Roučková

8.třída                                   Mgr. Petra Kvitová

9.třída                                   Mgr. et Ing. Naděžda Šindelářová

 

Další učitelé ZŠ:                  PaedDr. Vladislav Beránek

                                               Mgr. et Ing. Jiřina Dobiášová

                                               Bc. Anna Kubincová, Dis.

                                              

 

Konzultační hodiny učitelů:

Mgr. Petra Vejvodová                      úterý 13:00 - 13:30

Mgr. Vlasta Řezníčková                  pondělí 13:00 - 13:30 + dle dohody

Mgr. Eva Andršová                           úterý 13:00 - 13:30

Mgr. Ing. Naděžda Šindelářová     pondělí 13:00 - 13:30

Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová             čtvrtek 13:00 - 14:00

PaedDr. Vladislav Beránek             čvrtek 12:45 - 13:00 (dle dohody)

Bc. Anna Kubincová, Dis.                pátek  7:15 - 7:45

Bc. Soňa Roučková                          čtvrtek 7:00 - 7:30

Mgr. Jarmila Bochenková               čtvrtek 13:00 - 13:30 (dle dohody)

 

Asistenti pedagoga:          

                                               Libuše Hajdu

                                               Kristýna Janečková

                                               Vladimíra Papoušková

                                               Václav Švec

 

Mateřská škola:

Dagmar Kreutzerová - zástupkyně ředitelky školy pro MŠ

                                               Renata Neprašová

                                               Martina Straková

Monika Szegenyová

Kateřina Dobiášová- asistentka pedagoga

Alena Andršová - asistentka pedagoga

 

Školní družina: 

Libuše Hajdu

Vladimíra Papoušková

Anna Zelenková