Obsah

Seznam pedagogických pracovníků 

ve školním roce 2022/ 2023

 

Ředitelka školy: Mgr. Petra Kvitová

 

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Vlasta Řezníčková

 

Třídní učitelé:

1. třída                                  Mgr. Petra Vejvodová

2. třída                                  Mgr. Jindřiška Mrhalová

3.třída                                   Mgr. Eva Andršová

4. + 5. třída                           Mgr. Vlasta Řezníčková

6.třída                                   Bc. Soňa Roučková

7.třída                                   Mgr. Petra Kvitová

8.třída                                   Mgr. et Ing. Naděžda Šindelářová

9.třída                                   Mgr. et Ing. Jiřina Dobiášová

 

Další učitelé ZŠ:                  PaedDr. Vladislav Beránek

                                               Mgr. Jarmila Bochenková

                                               Mgr. Miroslav Koza

                                               Bc. Anna Kubincová, Dis.

                                              

 

Konzultační hodiny učitelů:

Mgr. Petra Vejvodová                      úterý 13:00 - 14:00

Mgr. Vlasta Řezníčková                  úterý 13:00 - 13:30 + dle dohody

Mgr. Eva Andršová                           úterý 13:00 - 13:30

Mgr. Ing. Naděžda Šindelářová     pondělí 13:00 - 13:30

Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová             středa 13:00 - 14:00

Mgr. Miroslav Koza                          úterý 9:30 - 10:00

PaedDr. Vladislav Beránek             čvrtek 7:15 - 7:45

Bc. Anna Kubincová, Dis.                pátek  7:15 - 7:45

Bc. Soňa Roučková                          čtvrtek 7:00 - 7:30

 

Asistenti pedagoga:          

                                               Libuše Kučerová

                                               Vladimíra Papoušková

                                               Václav Švec

 

Mateřská škola:

Dagmar Kreutzerová - zástupkyně ředitelky školy pro MŠ

                                               Renata Neprašová

                                               Martina Straková

Monika Szegenyová

Ivana Táborská - asistentka pedagoga

 

Školní družina: 

Libuše Kučerová

Vladimíra Papoušková

Anna Zelenková