Obsah

Seznam pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/ 2021

 

Ředitelka školy: Mgr. Petra Kvitová

 

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Vlasta Řezníčková

 

Třídní učitelé:

1. třída                                  Mgr. Petra Vejvodová

2. třída                                  Mgr. Vlasta Řezníčková

3.třída                                   Petra Vitoušová

4.třída                                   Mgr. Eva Andršová

5.třída                                   Dagmar Siebenbürgerová

6.třída                                   Mgr. Jarmila Bochenková

7.třída                                   Mgr. Gabriela Považanová

8.třída                                   Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová

9.třída                                   Mgr. Miroslav Koza

 

Další učitelé ZŠ:                  PaedDr. Vladislav Beránek

                                               Mgr. Anna Kvitová

                                               Ing. Naďa Šindelářová

Konzultační hodiny učitelů:

Mgr. Petra Vejvodová                      úterý 13:00 - 14:00

Mgr. Vlasta Řezníčková                  úterý 13:00 - 14:00

Petra Vitoušová                               čtvrtek 13:00 - 13:30

Mgr. Eva Andršová                          středa 13:00 - 13:30

Dagmar Siebenbürgerová              úterý 12:00 - 12:30

Mgr. Jarmila Bochenková          úterý 13:00 - 14:00

Mgr. Gabriela Považanová             úterý 7:00 - 7:30

Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová             středa 13:00 - 14:00

Mgr. Miroslav Koza                         čtvrtek 12:00 - 12:35

PaedDr. Vladislav Beránek            čvrtek 7:15 - 7:45

Mgr. Anna Kvitová                           pondělí 7:20 - 7:50

Ing. Naďa Šindelářová                    pondělí 13:00 - 13:30

 

                                                                          

Asistenti pedagoga:           Veronika Krupa

                                               Libuše Kučerová

                                               Vladimíra Papoušková

 

Mateřská škola:

Dagmar Kreutzerová - zástupkyně ředitelky školy pro MŠ

                                               Renata Neprašová

Adéla Dobiášová, DiS.

Marika Wisniovská

 

Školní družina: 

Libuše Kučerová

                                               (vedoucí vychovatelka)

Anna Zelenková

Vladimíra Papoušková