Obsah

Přírodopis

Referáty pro 9. ročník

Informace pro žáky 9. ročníku - nabídka témat pro samostatnou práci žáků.

Planeta Země

Historie kosmonautiky - popiš začátky kosmonautiky

Novinky z vesmíru -  nejnovější objevy v oblasti průzkumu kosmu

Mineralogie

Zlatá horečka - v historii byla období, kdy objev ložiska zlata způsobil davové stěhování lidí, toužících po zbohatnutí

Anglické korunovační klenoty- popiš, jaké drahokamy jsou na těchto klenotech

České korunovační klenoty - popiš,z  jakých  kovů a drahokamů jsou vyrobeny 

Petrologie

Těžba uhlí - kde a jakými způsoby probíhá těžba uhlí

Těžba ropy - kde a jakými způsoby se těží a dopravuje ropa, jaké problémy jsou s těžbou a dopravou ropy spojené

Geologické děje

Jak se měří síla zemětřesení? - popiš seismograf, stupnice síly zemětřesení a největší zemětřesení v historii

Co dělat při zemětřesení a tsunami? - popiš zásady chování při mimořádných událostech

Krasové jevy - popiš vznik krápníků a dalších jevů v krasových oblastech, krasové oblasti v ČR

Co dělat při povodni? - popiš zásady chování při mimořádných událostech

Bezpečné chování na horách - popiš zásady chování při mimořádných událostech (laviny, sněhové kalamity, náledí)

Dějiny Země

Charles Darwin - jeho život a dílo

Joachim Barrande a Barrandien - paleontologické nálezy v ČR

Ekologie

Chráněná území v ČR - vyber si některou chráněnou přírodní oblast nebo  památku ve svém okolí a popiš ji

 

Referáty zpracuj v písemné formě nebo jako prezentaci, max. časová dotace 5 - 7 minut