Obsah

Občanská a rodinná výchova

Učební typy a jejich určování 

Typ zrakový - vizuální

nejlépe si zapamatuje, co vidí 

  • vidí text
  • podtrhává si v něm
  • barevně zvýrazňuje

Typ sluchový - auditivní 

nejlépe si zapamatuje, co slyší

  • čte text nahlas
  • poslouchá výklad učitele

Typ pohybový - motorický

-nejlépe si pamatuje to, co má spojeno s nějakou činností

  • dělá si výpisky z učebnice

 

Většina lidí patří ke SMÍŠENÉMU UČEBNÍMU TYPU, tzn. kombinaci výše uvedených učebních typů.