Obsah

Český jazyk

SEZNAM POVINNÉ ČETBY PRO 9.ROČNÍK:
 • Na konci  každého měsíce předloží žák ke kontrole čtenářský deník, který bude obsahovat obsah minimálně  1 knihy
 • Zápis z uvedené knihy bude obsahovat tyto údaje:
 • autor, název  knihy, nakladatelství
 • stručný obsah knihy
 • citace (opis zajímavé ukázky z textu)+ vlastní komentář
 • názor na knihu (hodnocení 0-10, proč se mi kniha líbila/nelíbila), čemu jsem se zasmál, co mi bylo sympatické, čeho jsem se bál. Dozvěděl jsem se nové informace? Vztah k hlavní postavě – souhlasím s jejím jednáním a rozhodnutím či ne?  Chtěl bych zažít to, co hlavní hrdina? Jazyk díla- srozumitelnost, zvláštní spojení slov, mnoho zastaralých slov…

 

 1. A.Jirásek – Na  Chlumku
 2. Jan Neruda: Povídky malostranské
 3. Některý z básníků poč. stol. – F.Šrámek, J.Wolker, V.Nezval, Fr.Hrubín
 4. K. Čapek – někt. z divadelních her: Bílá nemoc, Matka, R U R, Loupežník, Věc Makropulos
 5. Jedno dílo světové literatury – R.Roland: Petr a Lucie

                                                       E. Hemingwai: Stařec a moře

                                                       E. M. Remarqe: Na západní frontě klid

    6. + 7.  Česká próza 20.stol – J.Hašek, B.Hrabal, V.Vančura, J.Škvorecký,M.Viewiegh, R.John, H.Pavlovská, O. Pavel

    9.+ 10. – četba podle vlastního výběru

SEZNAM POVINNÉ ČETBY PRO 8.ROČNÍK :
 • Na konci  každého měsíce předloží žák ke kontrole čtenářský deník, který bude obsahovat obsah minimálně  1 knihy
 • Zápis z uvedené knihy bude obsahovat tyto údaje:
 • autor, název  knihy, nakladatelství
 • stručný obsah knihy
 • citace (opis zajímavé ukázky z textu)+ vlastní komentář
 • názor na knihu (hodnocení 0-10, proč se mi kniha líbila/nelíbila), čemu jsem se zasmál, co mi bylo sympatické, čeho jsem se bál. Dozvěděl jsem se nové informace? Vztah k hlavní postavě – souhlasím s jejím jednáním a rozhodnutím či ne?  Chtěl bych zažít to, co hlavní hrdina? Jazyk díla- srozumitelnost, zvláštní spojení slov, mnoho zastaralých slov…

 

 1. K. J. Erben: Kytice
 2. K. H. Mácha: Máj
 3. J. K. Tyl: Strakonický dudák ( možno i filmové zpracování –film Hvězda padá  vzhůru)
 4. B. Němcová: Babička ( možno i filmové zpracování )
 5. Jan Neruda: Povídky malostranské
 6. J. V. Sládek: poezie pro děti
 7. Bajky – Jean de La Fontaine, Ezop, Ivam Andrejevič Krylov
 8. Divadelní hra – její obsah
 9. Dobrodružná literatura – Alexandra Dumas,Jonathan Swift, Walter Scott
 10. Literatura pro mládež – M.Twain,  D. Defoe
SEZNAM POVINNÉ LITERATURY PRO 6.ROČNÍK:

Na konci  každého měsíce předloží žák ke kontrole čtenářský deník, který bude obsahovat obsah minimálně  1 knihy

Zápis z uvedené knihy bude obsahovat tyto údaje:

 • autor, název  knihy, nakladatelství
 • stručný obsah knihy
 • citace (opis zajímavé ukázky z textu)+ vlastní komentář
 • názor na knihu (hodnocení 0-10, proč se mi kniha líbila/nelíbila), čemu jsem se zasmál, co mi bylo sympatické, čeho jsem se bál. Dozvěděl jsem se nové informace? Vztah k hlavní postavě – souhlasím s jejím jednáním a rozhodnutím či ne?  Chtěl bych zažít to, co hlavní hrdina? Jazyk díla- srozumitelnost, zvláštní spojení slov, mnoho zastaralých slov…

                         

Povinná četba v 6. ročníku:

1) Báje (mýty)
E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti, Příběhy, na které svítilo slunce
V. Hulpach: Báje a pověsti z Čech a Moravy
I. Olbracht: Biblické příběhy

2) Pohádky
B. Němcová: pohádky (jakékoli)
K. J. Erben, H. Ch. Andersen, J. Drda: České pohádky aj.

3) Bajky nebo příběhy se zvířecím hrdinou
Ezop
I. A. Krylov
K. Čapek
F. Nepil: Já Baryk
I. Olbracht: O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách

4) Příběhy s dětským hrdinou
K. Poláček: Bylo nás pět
V. Steklač: Bořík & spol., Pekelná třída, ....
R. Gosciny: Mikuláš a jeho přátelé,....
S. Rudolf: Kopretiny pro zámeckou paní, Metráček, ....
E. Kästner: Emil a detektivové, Luisa a Lotka

Září –  E. Petiška – Staré  řecké báje a pověsti – Hérakles – zápis do čten.deníků    

Říjen : Ezop –Bajky -  1.část  přečíst  do 31.10 – v dalším týdnu proběhne čtenářská dílna na toto téma,   zapsat   do čtenářských deníků

Listopad : Jean de la Fontaine- Bajky – 1. Část – přečíst do 30.11. – v dalším týdnu proběhne čtenářská dílna na toto téma,       zapsat   do čtenářských deníků

Prosinec :Pohádky B.Němcové  nebo K.J.Erbena – zapsat do čten.deníků