Obsah

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina je k dispozici dětem od 1. - 5. třídy. Pokud kapacita naplněnosti postačí, je možné se po dohodě s ŘŠ domluvit také na umístění dítěte ( z vážných důvodů - např. dojíždějící žák) ze 6.tř.

ŠD je otevřena ráno v době 6:30 - 7:45 (žáci se v 7:45 přesouvají do svých tříd)

a odpoledne od 11:40 - 16:00.

Číslo bankovního spojení pro platby školného za školní družinu:

180387678/0300

Při platbě za školné přes účet nezapomeňte prosím uvést do zprávy pro příjemce jméno dítěte a účel platby. Platbu za školné je možné hradit také v hotovosti v kanceláři hospodářky školy, paní Švecové.