Obsah

Jednotlivé školní roky

Vyúčtování za školní rok 2017/18

ŠD - pomůcky 1000,-

Divadlo ZŠ - 1740,-

Jízdné

  • 6050,- (Cheb)
  • 1900,- (Plohn MŠ
  • 900,- (doprava Plohn ZŠ)
  • 1560,-   (školní výlety)

 

Divadlo ZŠ a MŠ  - 2000,-

Divadlo ZŠ  - 2500,-

poplatky AŠSK  - 2060,-

Mikuláš MŠ - 1500,-

Kaple 9.třída - 2000,-

MŠ výchovný program  - 1000,-

celkem : 24210,-Kč

Vybrané příspěvky od členů : 17100,-Kč.

Vyúčtování příspěvku SRPDŠ

Jízdné  3920,-

Startovací čísla  4080,-

Mikulášská nadílka MŠ  1849,-

Výtvarné a pracovní pomůcky ZŠ a MŠ  11113,-

Tonery MŠ  2400,-

Techmanie MŠ  1700,-

Školní akce  3000,-

Hračky MŠ   2489,-

Divadlo ZŠ  1400,-

Školní výlety   7900,-

Poplatky za děti - členství ASŠK  2180,-

příspěvek TJ Slavoj - žáci   466,-

Celkem : 42497,- Kč

Vybráno od dětí a žáků : 17475,-Kč

Činnost SRPDŠ 

Pravidelné akce, které pořádá  SRPDŠ jsou

Masopustní průvod městem

Dětský karneval

Karneval pro dospělé

Pálení čarodějnic

Balónková párty

Vyúčtování finančních příspěvků - školní rok 2015/2016

Jízdné   2941,-Kč

Vánoce MŠ    1106,-Kč

Mikuláš   2202,-Kč

Obal na piáno   869,-Kč

Vánoce ŠD   1500,-Kč

Techmánie Plzeň   6050,-Kč

Didaktické pomůcky MŠ   1300,-Kč

Kouzelnické představení ŠD   800,-Kč

Pasování školáků a pamětní trička   3200,-Kč

Beseda s TV   1260,-Kč

Výchovný koncert ZŠ   1830,-Kč

Školní výlety ZŠ a MŠ   12500,-Kč

 

 

Celkem: 35258,-Kč

Vybrané příspěvky od dětí: 18300,-Kč.

Školní rok 2014/2015

Vážení rodiče, žádáme Vás o zaplacení ročního poplatku SRPDŠ za tento školní rok. Částka činí 150,- Kč na žáka.

 Tyto peníze opět využijeme na nákup výtvarných a pracovních pomůcek, na jízdné, na vstupné do divadla… Tuto platbu převezmou třídní učitelé a to do 10.12.2014.

 

Činnost SRPDŠ 

Pravidelné akce, které pořádá  SRPDŠ jsou

Masopustní průvod městem

Dětský karneval

Karneval pro dospělé

Pálení čarodějnic

Balónková párty

 

Akce, na kterých se SRPDŠ spolupořadatelem

Lampiónový průvod

Rozsvícení vánočního stromečku

MDD

Školní rok 2014/15 – přehled finančních příspěvků žákům ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou

Výtvarné a pracovní pomůcky pro 1. a 2. stupeň ZŠ, MŠ a ŠD     10015,-

Jízdné   1694,-

Škola v přírodě 1. stupeň ZŠ - 3000,-

CD přehrávače 2x MŠ, 1x ŠD - 3397,-

Pasování školáků MŠ - 2000,-

Divadla a jiné kulturní akce, besedy - 13050,-

Školní výlety - 1954,-

Hračky na školní zahradu MŠ - 2986,-

Hračky MŠ - 1000,-

Hračky ŠD - 1417,-

Dresy 2. stupeň ZŠ - 4300,-

Příspěvek žákům ZŠ na fotbalové soustředění - 2000,-

Vánoční dílny MŠ - 1200,-

Mikulášská nadílka pro děti ze ZŠ a MŠ - 6722,-

Celkem: 54735,-Kč                                                                                                                                      

Příspěvky vybrané od žáků ve školním roce 2014/15 – 17850,- Kč

Ke dni 31.8.2015

Školní rok 2013/2014

Každý rok žáci ZŠ a MŠ platí poplatek SRPDŠ 150,- Kč na osobu. Tento poplatek je na celý školní rok.

příspěvky vybrané:
MŠ – 6. 450,-Kč
ZŠ – 12. 600,- Kč
celkem:    19 050,-Kč

Z těchto peněz se tento školní rok zakoupilo a zaplatilo:

MŠ – nákup el. piana                                   4. 400,-Kč

          hračky a hudební nástroje                  1,500,-Kč

          divadlo vstupné                                   1.400,-Kč

          škola v přírodě                                    1.000,-Kč

          pasování školáků                                1.000,-Kč

          výlety                                                   1.700,-Kč

         výtvarné pomůcky                               1.000,-Kč

         Mikulášská nadílka                              1.500,-Kč

                                           celkem v MŠ:     13.500,-Kč         

 

 – karimatky  na TV                                    2.055,-Kč

        vstupné muzeum K. Vary                        2.500,-Kč

        výtvarné pomůcky                                   3.000,-Kč

        výlety                                                       3.260,-Kč

        škola v přírodě                                         5.800,-Kč

        jízdné                                                          935,-Kč

                                          celkem v ZŠ:       17.550,-Kč

 

 

ŠD – kouzelník – vstupné                               1.440,-Kč

         příspěvek na činnost                              2.000,-Kč

                                        celkem v ŠD:          3.440,-Kč

 

Ve školním roce 2013/2014 :                        13.500,-

                                                                      17.550,-

                                                                        3.440,-

               celkem:                                         34.490,-Kč