Obsah

Německý jazyk

ZÁJMENA OSOBNÍ

J.Č.
ICH - JÁ
DU - TY
ER - ON
SIE - ONA
ES - ONO

MN.Č.
WIR - MY
IHR - VY
SIE - ONI, ONY
SIE - VY (vykání)

ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ

J.Č.
MEIN - MŮJ
DEIN - TVŮJ
SEIN - JEHO
IHR - JEJÍ
SEIN - JEHO (střední rod)

MN.Č.
UNSER - NÁŠ
EUER - VÁŠ
IHR - JEJICH
IHR - VÁŠ (vykání)

Časování způsobových sloves + slovesa mögen

DÜRFEN - SMĚT
J.Č.                                   MN.Č.
1. ich darf                        1. wir dürfen
2. du darfst                     2. ihr dürft
3. er, sie, es darf             3. sie, Sie dürfen

KÖNNEN - MOCI, UMĚT
J.Č.                                   
MN.Č.
1. ich kann                       1. wir können
2. du kannst                    2. ihr könnt
3. er, sie, es kann            3. sie, Sie können

MÜSSEN - MUSET
J.Č.                                   MN.Č.

1. ich muss                      1. wir müssen
2. du musst                      2. ihr müsst
3. er,sie, es muss             3. sie, Sie müssen

SOLLEN - MÍT (povinnost)
J.Č.                                    MN.Č.

1. ich soll                          1. wir sollen
2. du sollst                       2. ihr sollt
3. er, sie, es soll               3. sie, Sie sollen

WOLLEN - CHTÍT
J.Č.                                    MN.Č.

1. ich will                           1. wir wollen
2. du willst                         2. ihr wollt
3. er, sie, es will                3. sie, Sie wollen

WISSEN - VĚDĚT
J.Č.                                    MN.Č.
1. ich weiß                        1. wir wissen
2. du weißt                        2. ihr wisst
3. er, sie, es weiß              3. sie, Sie wissen

MÖGEN - MÍT RÁD
J.Č.                                    MN.Č.

1.ich mag                          1. wir mögen
2. du magst                       2. ihr mögt
3. er, sie, es mag               3. sie, Sie mögen

Časování slovesa BÝT

Sein v přítomném čase

ICH BIN                        WIR SIND

DU BIST                       IHR SEID

ER, SIE, ES IST           SIE SIND

 

Sein v minulém čase

ICH WAR                   WIR WAREN

DU WARST                  IHR WART

ER, SIE, ES WAR           SIE WAREN

 

Sein v budoucím čase

ICH WERDE                      WIR WERDEN

DU WIRST                       IHR WERDET

ER, SIE, ES WIRD             SIE WERDEN