Obsah

1. třída

Rozvrh hodin

rozvrh

Co se učíme v angličtině

Milí rodiče,

cílem výuky cizího jazyka v první třídě je příprava dětí na život v multijazyčném prostředí, a to rozvíjením takových dovedností, které jim usnadní učení cizím jazykům i jazyku mateřskému. Nejedná se o klasickou výuku, jakou známe například v českém jazyce či matematice. Hodiny jsou koncipovány tak, že žáky motivují ke skupinové spolupráci a podporují jejich sebevyjádření. Děti jsou zapojovány do aktivit, které jsou přiměřené jejich věku a nadměrně je nezatěžují. Základem zůstává hra; nechceme, aby se angličtina stala pro děti přítěží. Děti nejsou zatěžovány domácími úkoly či trénováním slovíček doma.

Princip výuky spočívá v tom, že žáci vykonávají takové aktivity (formou her, básniček, pohádek, vyprávění, poslechu nahrávek, práce s obrázky atd.), které jim umožní uvědomit si pestré jazykové bohatství, jež je obklopuje. Učební texty a materiály využívané v hodinách jsou zpracovány tak, aby byly pro ně zajímavé a zábavné. Využívá se dramatická hra, která dětem pomáhá rozvíjet jejich základní komunikační schopnosti – tedy schopnost porozumět a vyprávět.

Jedním z podstatných cílů je zbavit děti ostychu a vzbudit v nich pozitivní vztah k cizímu jazyku.


Od zavedení angličtiny v 1. třídě si slibujeme lepší start do další výuky a  posun v kvalitě. Do světa angličtiny pak děti vstoupí se zdravým sebevědomím, protože už vědí, že v ní mohou být úspěšné. Děti se budou moci v hodinách AJ ve vyšším ročníku nerušeně soustředit na psaní a čtení, ale hlavně budou mít pocit úspěchu a jistoty a nebudou se bát jazyk aktivně používat.

 

Naším cílem je, aby se angličtina stala pro děti zábavou. Věříme, že Angličtinka jim usnadní povinnou jazykovou výuku na ZŠ a pomůže jim ke snazší orientaci ve světě.

 

Odkazy na písničky:

Good morning - Dobré ráno

https://www.youtube.com/watch?v=U9Q7Y3t4m3g

 

How are you? - Dream English Kids    - Jak se máš

https://www.youtube.com/watch?v=j1QBY35LdfA

 

What´s your name?   - Jak se jmenuješ

https://www.youtube.com/watch?v=BAFSTrSNJMg

 

Counting 1 to 5  - Počítání  1 - 5

https://www.youtube.com/watch?v=u3L5Tk8_74c

 

What do you see? Wild Animals  - Zvířata

https://www.youtube.com/watch?v=p5qwOxlvyhk