Obsah

Specifika znovuzahájení výuky pro I. stupeň

Typ: ostatní
25.5. 2020 bude zahájen provoz I. stupně ZŠ.

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č.491 ze dne 30. 4. 2020 rozhodla o tom, že od 25. 5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1.- 5. ročníku ZŠ. Docházka nebude povinná.

Je nutné, aby každý žák měl s sebou na den minimálně 2 roušky a neprodyšný sáček na uskladnění použitých roušek. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci nosit roušku, pokud je zachován rozestup min 2 metry. Dezinfekční prostředky jsou školou zajištěny. Výuka bude probíhat ve zkráceném režimu od 8.00 do 11:40 (konkrétní čas ukončení výuky se bude specifikovat zákonnému zástupci přes dm software, jelikož se musí minimalizovat možnost potkávání se žáků z různých skupin). Upřesní se také rozvrh.

Zákonný zástupce je povinnen vyjádřit zájem o školní docházku svého dítěte, o návštěvování odpolední ŠDo stravování ve školní jídelně do 18. 5. 2020, a to prostřednictvím dm software (komunikace se TU), či po telefonu s ŘŠ

Jednotlivé třídy budou vyučovány ve svých kmenových učebnách, kde bude dodržován sociální odstup a zpřísněné hygienické podmínky (viz mimořádná opatření stanovená krizovými opatřeními). Je nutné, aby žák první den nástupu školní docházky předložil čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce. Čestné prohlášení je součástí této zprávy jako příloha, stejně jako pravidla provozu školní jídelny společností Scolarest.

Navštěvují-li Vaše děti školní družinu, budou dodržována následující pravidla : ranní družina není poskytována. Dojíždějícím dětem bude umožněn vstup do třídy. V odpolední  ŠD bude možnost dle potřeby zůstat ve třídě nebo na školním pozemku - na zahradě.

V případě nepřítomnosti žáka delší než tři dny, zákonný zástupce podá informaci o důvodu nepřítomnosti u dítěte. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Při vyzvedávání dítěte počká rodič (nebo osoba pověřená vyzvedáváním) před budovou školy.

S pozdravem
Mgr. Petra Kvitová a Mgr. Vlasta Řezníčková

Čestné prohlášení

Scolarest - pravidla návštěvy školní jídelny


Přílohy

Vytvořeno: 5. 5. 2020
Poslední aktualizace: 5. 5. 2020 10:11
Autor: Mgr. Petra Kvitová a Mgr. Vlasta Řezníčková