Obsah

Nepedagogičtí zaměstnanci ve šk. roce 2023/2024

 

Účetní - vedoucí provozu: Jiřina Švecová

Školník: Václav Brožka

Údržbář: Zdeněk Gašperík

Uklízečky:

Petra Kleistnerová
Eva Kváčová

Dagmar Machačová

Školní jídelna:
Provoz zajišťuje firma PRIMIREST (SCOLAREST)