Obsah

Nepedagogičtí zaměstnanci

Hospodářka-vedoucí provozu: Jiřina Švecová

Školník: Vítězslav Šulc

Údržbář: Zdeněk Gašperík

Uklízečky: 
Barbora Gašperíková
Dana Lokajová

Školní jídelna:
Provoz zajišťuje firma SCOLAREST