Obsah

Tým vedení školy:

Ředitelka školy: Mgr. Petra Kvitová

Zástupkyně ŘŠ: Mgr. Vlasta Řezníčková

Zástupkyně ŘŠ pro MŠ: Dagmar Kreutzerová

Vedoucí vychovatelka ŠD: Libuše Hajdu

Účetní a vedoucí provozu: Jiřina Švecová

Školník: Vítězslav Šulc

Organizační struktura:

Výchova a vzdělávání:

Všichni PP:

Učitelé ZŠ

Učitelky MŠ

Vychovatelé ŠD

Asistenti pedagogů

Školní poradenské pracoviště

Ředitelka školy: Mgr. Petra Kvitová

Metodik prevence: Mgr. Eva Andršová

Výchovný poradce: Mgr. Petra Vejvodová

Kariérový poradce: Mgr. Petra Kvitová

Tvorba a inovace ŠVP:

Tým ŠVP:              

Koordinátor pro 1. stupeň: Mgr. Vl. Řezníčková

Koordinátor pro 2. stupeň: Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová

Koordinátor pro MŠ: Dagmar Kreutzerová

Koordinátor pro ŠD: Libuše Hajdu

Environmentální výchova:

Tým EVVO:

Koordinátor EVVO: Mgr. Ing. J. Dobiášová

Koordinátor pro BZ: Ing. N. Šindelářová (MD)

Zástupce pro MŠ: D. Kreutzerová

Vedoucí ŠD: Libuše Hajdu

Tým ICT:

Metodik ICT, učitel Inf:

Mgr. Ing. J. Dobiášová

Mgr. Eva Andršová

Předmětové komise, metodické sdružení:

PK, MS

Vedoucí

Členové

MS 1. stupeň
Gramotnost: čtenářská, matematická

Mgr. Vlasta Řezníčková

Mgr. Jarmila Bochenková

Mgr. Petra Vejvodová

Mgr. Eva Andršová

Mgr. Jindřiška Mrhalová

 

Mgr. Nataliya Kadlecová - AP

Vladimíra Papoušková - AP

PK cizí jazyky (AJ, NJ)
Gramotnost: jazyková

Mgr. Petra Kvitová

Mgr. Petra Vejvodová

Bc. Anna Kubincová, Dis.

Bc. Soňa Roučková

Mgr. Eva Andršová

PK přírodní vědy (M, F, CH, Př, Inf)
Gramotnost: přírodovědná, matematická

Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová

Bc. Anna Kubincová, Dis.

Mgr. Eva Andršová

PadDr. Vladislav Beránek

Mgr. et Ing Naďa Šindelářová

PK společenské vědy (ČJ, D, Z, ORV, FG+ vých. předměty)
Gramotnost: čtenářská, finanční

Mgr. Eva Andršová

Mgr. Petra Kvitová

Bc. Soňa Roučková

Bc. Anna Kubincová, Dis.