Obsah

Informace pro rodiče

Typ: ostatní
Více zde

ŠKOLNÍ DRUŽINA  

tel. 731 653 264

vychovatelka -  Kristina Langerová
vychovatelka - Katrin Moravcová

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

 

Personální podmínky : zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými vychovateli (jedna vedoucí vychovatelka na plný úvazek, jedna vychovatelka na zkrácený úvazek).

                           

Organizace činnosti : provozní doba školní družiny je stanovena

od 6:30 do 16:00 hodin.

 

Program školní družiny je koncipován pro 50 dětí ve dvou odděleních.                       

 

Charakteristika, umístění, přijímání žáků : školní družina je součástí Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou, nachází se v přízemí, v nově zrekonstruované místnosti. Pro svou činnost také využívá učebnu 3. třídy s  interaktivní tabulí, počítačovou učebnu, klub ( místnost, kde probíhá kroužek vaření ) 

Děti ze školní družiny mohou využít k pohybovým aktivitám školní zahradu, sokolovnu, hřiště u sokolovny -  nedaleko ZŠ. Pitný režim je zajišťován ve spolupráci se školní kuchyní ( firma Eurest ).

 

Činnost školní družiny je přednostně určena pro žáky prvního stupně Základní školy, zejména pro žáky 1.- 4. třídy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci 5. třídy nebo druhého stupně základní školy, a to s ohledem na kapacitu ŠD.

 

V programu školní družiny jsou také vycházky do okolí Bečova nebo činnosti, které probíhají mimo budovu školy. Pokud rodič písemně neoznámí, že své dítě vyzvedne v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce, může se stát, že nás ve škole nestihnete. Protože tato činnost probíhá většinou od 13 hodin do 14:30 hodin, dítě si vyzvedněte do 13 hodin nebo až ve14:30 hodin.

 

Úplata za činnost školní družiny : je stanovena dle skutečných průměrných neinvestičních nákladů připadajících na jednoho žáka školní družiny :

                                a) celodenní docházka               240,- Kč / měsíc

                                b) pouze ranní docházka            70,- Kč / měsíc

                                c) pouze odpolední docházka    190,- Kč / měsíc

 

Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách za období září až prosinec a leden až červen, případně měsíčně, vždy do 25. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.            

 


Vytvořeno: 19. 6. 2019
Poslední aktualizace: 19. 6. 2019 19:33
Autor: Správce Webu