Obsah

Vyjádření školy k plánované stávce ve školství

Typ: ostatní
.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

nelze se v poslední době vyhnout informacím, kterými nás média, ohledně situace o plánovaných změnách ve školství pod taktovkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zahrnují.

Ve společnosti se vede bouřlivá diskuse, protože se nejedná o změny, které by naše školství mohly posunout dopředu.

Dovolte mi tedy pár slov, abyste měli informace i z naší školy a mohli si tak učinit vlastní názor.

Výše platu učitelů je snad to nejmenší, co pedagogickou společnost nyní zajímá. Přese všechno je to ale téma, které souvisí s kvalitním školstvím každého státu. Je důležité brát odměňování a motivaci pedagogů vážně.

Mnohem palčivější jsou ovšem jiné body, kterých se má změna týkat. Ministerstvo by rádo uspořilo finanční prostředky snížením rozpočtu například tím, že by ponížilo počet odučených hodin. Je to již několik let, kdy se s velkou pompou zavedlo financování pomocí tzv. PH max(u). Pro naši školu to znamenalo financování všech vykázaných odučených hodin a samostatnost v hospodaření se mzdovými prostředky. Do té doby musel totiž několik let chybějící finance na platy pedagogům dorovnávat svým příspěvkem zřizovatel školy (Město Bečov nad Teplou). Pro větší školy, které mají velmi početné třídy, to znamená například možnost, půlit děti do skupin na jazyky, aby mohlo být dosaženo individuálního přístupu a kvalitní výuky daného předmětu. V době, kdy se prosazuje individualizace výuky a inkluze (tozn. přijetí dětí a žáků s výukovými či zdravotními obtížemi do ,,běžného“ kolektivu třídy), se tyto možnosti jeví jako ideální. Pokud toto nebude nadále možné, hrozí skutečně zhoršení kvality výuky.

Dalším bodem v programu úspor je nenavýšení platů nepedagogickým pracovníkům (uklízečkám, školníkům, kuchařkám…). Myslím, že ani nemusím zacházet do detailů, když načrtnu, že jsou to profese, které jsou (v ,,platových tabulkách“ dle nařízení vlády) velmi špatně finančně ohodnoceny. Například- před nástupem do starobního důchodu si vydělá paní uklízečka při plném úvazku osmnáct tisíc hrubého… Kam až se dá zajít v úspoře na platech těchto lidí? Kdo si může dovolit platit z takových peněz hypotéky, podražené energie, živobytí jako takové?

Velkou oporou jsou ve školství asistenti pedagogů, kteří byli hojně poradnami ,,předepisováni“ v rámci již výše zmíněné inkluze. Vláda se nyní podivuje, kolik taková inkluze ve finále stojí a chce učinit i v této kapitole podpory školství škrty. Jeden asistent by nakonec díky tomu mohl mít na starosti až šest žáků z různých (!) ročníků. Jak to v praxi bude vypadat? Učitel bude muset více času a energie věnovat pomoci těmto dětem a nebude mu zbývat potřebný prostor na ostatní žáky.

Snižování rozpočtu ve školství není ovšem žádnou novinkou. Na tzv. ONIV (ostatní neinvestiční výdaje), do kterých jsou zahrnuty nákupy učebních pomůcek, školení zaměstnanců, ale také nemocenská a zákonná pojištění, dostávají školy několikátým rokem čím dál méně finančních prostředků (snížení téměř o 50% za poslední dva/ tři  roky).

V modernizaci výuky brání i nedotažené legislativní zakotvení reformy rámcového vzdělávacího programu, které mělo přinést změnu obsahu vzdělávání tak, aby se děti učily to, co v životě skutečně využijí. Takových nedotažených záležitostí ze strany vlády by se našlo více, ale o tom jindy…

Naše škola chápe a souhlasí, že je nutné, se proti těmto změnám ozvat - například i prostřednictvím stávky, kterou si mnoho českých škol jako nástroj nesouhlasu zvolilo.

My ale stávkovat nebudeme. Uvědomujeme si totiž, že by to zkomplikovalo život především Vám, rodičům. Naším společným cílem přece je, soustavně připravovat dětí na jejich úspěšnou budoucnost.

Děkuji Vám za Váš čas a podporu školství.

                                                                                                                               Mgr. Petra Kvitová

                                                                                                                                   ředitelka školy


Vytvořeno: 23. 11. 2023
Poslední aktualizace: 23. 11. 2023 6:00
Autor: Mgr. Petra Kvitová