Obsah

Výuka přírodopisu v době distanční výuky

aneb Učíme se venku...

Učíme se i venku!!!

 

Pokud jste viděli na konci měsíce března pobíhat místní děti chodící do naší ZŠ po městě a okolní krajině, věřte, že se zrovna vzdělávaly...

 

Žáci 6. třídy ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou se v rámci hodiny přírodopisu vydali bádat do přírody. V bečovské krajině, ale i ve městě měli ukryté zprávy. Ty podle zadaných indicií našli a poté pracovali v terénu na svých úkolech. Hledali jarní plevele, zakládali si do desek suché listy dřevin, pozorovali ptáky, ale také se zabývali významnými památkami v Krajinné památkové zóně Bečovsko. Vše dokumentovali – fotili, kreslili, ale hlavně poznávali a snad i navždy zapamatovávali.

 

Nyní nám nastala konečně doba, kdy se s dětmi vidíme v naší škole osobně a hodiny přírodopisu, výtvarné výchovy a pracovních činností se snažíme trávit opět venku. V těchto hodinách se snažíme využít darů přírody, kdy právě můžeme pozorovat jarní efemery, zrození života, či využít krásu pampelišek při tvoření. Žáci pracují napříč těmito předměty. Úkoly z přírodopisu navazují na výtvarnou tvorbu, a ta zároveň souvisí s náplní pracovních činností.

 

Uvědomme si, že naše škola s okolní krajinou tvoří jeden celek a rozdíl mezi intravilánem a extravilánem v Bečově téměř neexistuje. Taktéž místní genius loci je tvořen jak městem, tak i krajinou. Proto se snažíme propojovat vzdělávání s místním přírodovědným i historickým potenciálem místa. Myslím si, že kouzlo školy malého městečka je stále nedoceněno, buďme prosím hrdí na místní kulturní i přírodní bohatství, které formou vzdělávání takto předáváme našim dětem.

 

Naděžda Šindelářová, učitelka přírodopisu, výtvarné výchovy a pracovních činnostíBádání v bečovské krajiněJarní květinyKřižák obecnýSkica- kostel sv. JiříKobylka zelenáSpolupráceVytvořeno: 15. 3. 2022
Poslední aktualizace: 15. 3. 2022 08:25
Autor: Mgr. et Ing. Naděžda Šindelářová