Obsah

Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

Typ: ostatní
-

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

1. 9. proběhne přivítání žáků ve škole od 8:00 do 8:45. Žáci toho dne vejdou do budovy školy hlavním vchodem. Vítání žáků před školou se (vzhledem k epidemiologickým opatřením) ani letos konat nebude. Do budovy školy mohou vejít pouze rodiče/ hosté budoucích prvňáčků nebo rodiče, kteří potřebují uhradit školné / obědy.

Pokud budete mít zájem o oběd již 1. 9., nahlaste prosím tuto skutečnost do 1. 9. do 7:00 na telefon společnosti Scolarest (731 438 061).

Školní družina bude v provozu od 6:30 do 16:00 pro všechny žáky, kteří mají uhrazeno školné za minulý školní rok.

 

2. a 3. 9.  budou žáci I. stupně končit v 11:40 a žáci II. stupně ve 12:35.              

Od 6. 9. bude probíhat výuka již v plném rozsahu dle rozvrhu.

Ve dnech 1., 6. a 9. 9. se budou žáci testovat neinvazivními antigenními testy. (Prvňáčkové budou poprvé otestováni až 2.9.). Testovat se nemusí žáci, kteří doloží 1. 9. potvrzení o bezinfekčnosti, tozn. 14 dní po plně dokončeném očkování nebo po prodělaném onemocnění covid -19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid- 19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší 72 hodin a PCR ne starší 7 dní).

Všichni, kteří se budou po škole ve společných prostorech pohybovat (žáci, zaměstnanci, 3. osoby), musí mít vhodný prostředek k zakrytí dýchacích cest (děti roušky, dospělí respirátor). Roušku či respirátor mohou žáci a vyučující odložit po usazení do lavice (při výuce).

V případě, že se z jakéhokoliv důvodu odmítne žák testovat, nosí po celou dobu přítomnosti ve škole roušku (nebo respirátor).

Během prázdnin došlo k rekonstrukci bývalých šaten (ve sklepě školy). Všichni žáci budou vcházet do školy vchodem nalevo od parkoviště u školy. Žádám Vás o dohlédnutí na to, aby Vaše děti měly zámeček se 2 klíčky (1 pro sebe, náhradní u třídní učitelky / učitele) a vhodné přezůvky.

Děkuji Vám. 

Na shledanou v novém školním roce!

Mgr. Petra Kvitová


Vytvořeno: 26. 8. 2021
Poslední aktualizace: 26. 8. 2021 12:33
Autor: Mgr. Petra Kvitová