Obsah

Zahájení školního roku 2018/2019

Typ: ostatní
Více zde

Počet dětí a žáků:

MŠ: 35 dětí (20 předškoláků)

ZŠ: 97 + 1 IV, z toho 47 - 1.stupeň, 50 - 2.stupeň (nejvíce 4.třída 17+1)

Průměr 12 žáků na třídu (8 tříd – spojení 1+2)

2 Vietnamci (1+4), 2 Ukrajinci (1+MŠ)

23 žáků se SVP (24 %), z toho 3 LMP, 1 vada řeči, 1 syndrom ADD (porucha pozornosti a hypoaktivita), 1  ADHD (porucha koncentrace a pozornosti), ostatní dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie

Pro 21 žáků IVP, pro 15 žáků PI nebo PSPP

Podpůrná opatření v rozpočtu MŠMT: ONIV 25 400,-,  mzdové prostředky 951 696,-

 

Organizační opatření:

Spojení tříd (1+2), vyučování spojených předmětů vyjma AJ, NJ a část M (8+9)

Aktualizace Školního řádu – DM software, elektronická TK, ŽK, povinnosti zákonných zástupců

Aktualizace ŠVP – spojování tříd, Pč 2.stupeň (svět práce + zahrada)

 

Personální opatření:

Nová učitelka – D, Z, ČJ, ORV – Vzdělání: Bc. Humanistika, Mgr. Historické vědy (kulturně historická regionalistika, stavební historie)

 

Kvalifikace pedagogů:

ZŠ – celkem 10 učitelů, z toho 7 kvalifikovaných, 2 nekvalifikovaní Mgr., 1 studující, 2 kvalifikované AP

ŠD – 2 kvalifikované vychovatelky

MŠ – 3 učitelky, z toho 2 kvalifikované, 2 AP, z toho 1 nekvalifikovaná

 

Akce pro veřejnost:

Neděle 28.10.2018 od 15 h – pietní setkání ke 100. výročí vzniku ČSR – pomník před školou:

Pěvecký sbor (celá škola + VEŘEJNOST ): Ach synku, synku (TGM)

Položení květin k pomníku

Pěvecký sbor - Hymna ČR

Výstava žáků ZŠ


Vytvořeno: 13. 6. 2019
Poslední aktualizace: 13. 6. 2019 12:05
Autor: Správce Webu