Obsah

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Typ: ostatní
Více v dopise ŘŠ...

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

souběžně s dalším rozvolňováním dochází k dalším změnám v provozu základních škol, které jsou platné od 30.11. 2020.

Od výše uvedeného data bude výuka probíhat prezenčním způsobem pro všechny třídy 1. stupně. Do škol tedy budou docházet žáci 1. ,2. ,3. ,4. , a 5. třídy. Stejně tak od 30.11. nastoupí prezenční výuku i žáci 9. třídy. Žáci 6., 7., a 8 třídy budou mít tzv. rotační výuku (střídání celých tříd po týdnech).

Pro naši školu vzhledem k zachování ŠVP a dalším specifikům tříd je stanovuji pro 2. stupeň takto:

Týden 30. 11. - 4. 12. - ve škole je 6. třída (I.st. a 9. třída jsou samozřejmostí)

Týden 7. 12.- 11. 12. - ve škole jsou 7. a 8. třída (I.st. a 9. třída jsou samozřejmostí)

Týden 14. 12 - 18. 12.  - ve škole je 6. třída (I.st. a 9. třída jsou samozřejmostí)

Týden 21. 12. - 22. 12. - ve škole jsou 7. a 8. třída (I.st. a 9. třída jsou samozřejmostí)

Třídy, které zrovna nebudou ve škole, jsou povinny zúčastnit se distanční výuky (MS Teams, úkoly zadávané učiteli).

Školní družina funguje, ale bude rozdělena do skupin dle ročníků a personálních možností školy. Školní jídelna funguje také.

Pro veškerý život ve škole platí zpřísněná hygienická pravidla. Roušky u všech osob pohybujících se ve škole - včetně žáků, dodržování zásad osobní hygieny a větrání prostor.

Pohyb tzv. třetích osob je omezen na minimum a na nejnutnější případy. Jsou ale možné konzultace žáků s vyučujícími (po vzájmené dohodě) v režimu 1ž. / 1u. + příp. zákonný zástupce.

Kroužky nebudou prozatím provozovány, stejně tak se nebude konat tělesná výchova a zpěv. Tato opatření se mohou měnit podle směrnice Opatření PES pro oblast školství, která specifikují na škále 1 - 5 jednotlivé kroky rozvolňování. Nyní se nacházíme ve stupni 4.

Přejme si i nadále zdraví a brzký návrat k tradičnějšímu životu.

Mgr. Petra Kvitová, ředitelka školy


Vytvořeno: 20. 11. 2020
Poslední aktualizace: 20. 11. 2020 12:30
Autor: Mgr. Petra Kvitová