Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam učitelů ve školním roce 2018/2019

29. 8. 2018

Seznam učitelů ve školním roce 2018/2019

 

Ředitelka školy: Mgr. Jitka Rudolfová

(učitelka PI, PSPP)

 

Třídní učitelé:

1.třída                    Mgr. Petra Vejvodová

2.třída                    Mgr. Petra Vejvodová

3.třída                    Mgr. Hana Kulíšková

4.třída                    Mgr. Vlasta Řezníčková 

5.třída                   Mgr. Eva Andršová

6.třída                   Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová

7.třída                   Mgr. Vladimír Dicá

8.třída                   Mgr. Petra Omrai Kvitová

9.třída                   Mgr. Petra Omrai Kvitová

 

Učitel ZŠ:              Mgr. Dita Fialová

                               Petra Vitoušová           

                                                       Ing. Naděžda Šindelářová

 

Asistenti pedagoga:              Petra Vitoušová

                                        Vladimíra Papoušková

 

Mateřská škola:         Dagmar Kreutzerová

                                    Renata Neprašová                                                Adéla Dobiášová, DiS                                           Kateřina Kuttnerová

 

Školní družina:                 Kristina Langerová

Anna Zelenková

                                              

 

 

 

Učitelé podle vyučovaných předmětů:

 

Mgr. Andršová: 5.třída, Hv – 2. stupeň

 

Mgr. Hana Kulíšková: 1.stupeň 

 

Mgr. Vlasta Řezníčková: 1.stupeň, HV – 2.st.

      

Mgr. Petra Vejvodová:  1. stupeň, AJ – 6.třída

 

Mgr. Jitka Rudolfová: PI, PSPP

 

Petra Vitoušová: 2.stupeň – TV+ PI**

 

Mgr. Petra Omrai Kvitová: 2.stupeň: AJ, ČJ, Finanční gramotnost

 

Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová: 2.stupeň: Matematika, Chemie, Přírodopis, Informatika 

 

Mgr. Vladimír Dicá: 2.stupeň: Fyzika, Matematika, NJ, Občanská a rodinná výchova

 

Ing. Naděžda Šindelářová - Praktické činnosti, Výtvarná výchova

 

Mgr. Dita Fialová - 2. stupeň - Dějepis, Zeměpis, Občanská a rodinná výchova, ČJ

 

 

*SPP – speciálně pedagogická péče

**PI – pedagogická intervence pro žáky se SVP (nápravy, doučování

 

Tým vedení školy:

 

Ředitelka školy

Mgr. Jitka Rudolfová

Vedoucí učitelka 1.st.ZŠ

Vedoucí učitel 2.st.ZŠ

Mgr. Vlasta Řezníčková

Mgr. Vladimír Dicá

Vedoucí učitelka MŠ

Dagmar Kreutzerová

Vedoucí vychovatelka ŠD

Kristina Langerová

Hospodářka-vedoucí provozu

Jiřina Švecová

Školnice

Barbora Gašperíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační struktura:

Výchova a vzdělávání:

Všichni PP:

Učitelé ZŠ

Učitelky MŠ

Vychovatelé ŠD

Asistenti pedagogů

 

Školní poradenské pracoviště

Ředitelka školy

Metodik prevence

Výchovný poradce

Kariérový poradce

Mgr. Jitka Rudolfová

Mgr. Eva Andršová

Mgr. Petra Omrai Kvitová

Mgr.Ing.Jiřina Dobiášová

Tvorba a inovace ŠVP:

Tým ŠVP:     

Koordinátor pro 1.stupeň

Koordinátor pro 2.stupeň

Koordinátor pro MŠ

Koordinátor pro ŠD

 

Mgr. Vl. Řezníčková

Mgr.Ing.Jiřina Dobiášová

Dagmar Dobiášová

Kristina Langerová

Environmentální výchova:

Tým EVVO:

Koordinátor EVVO

Zástupce pro 1.stupeň

Zástupce pro 2.stupeň

Koordinátor pro BZ

Zástupce pro MŠ

Zástupce pro ŠD

Správce školy

 

Mgr.Ing. J.Dobiášová

Mgr. P.Vejvodová

Petra Vitoušová

Ing.N.Šindelářová(MD)

D.Dobiášová

K.Langerová

B.Gašperíková

ICT:

Tým ICT:

Metodik ICT, učitel Inf

 

Mgr.Ing. J.Dobiášová

Mgr. Eva Andršová

 

 

 

 

 

 

 

Předmětové komise, metodické sdružení:

 

PK, MS

Vedoucí

Členové

 

MS 1.stupeň

 

Gramotnost: čtenářská, matematická

Mgr. Vlasta Řezníčková

 

Mgr. Petra Vejvodová

Mgr. Eva Andršová

Mgr. Hana Kulíšková

Dagmar Siebenbürgerová

 

PK cizí jazyky (AJ, NJ)

 

Gramotnost: jazyková

Mgr. Petra Omrai Kvitová

 

Mgr. Petra Vejvodová

Mgr. Vlasta Řezníčková

Mgr. Vladimír Dicá

 

PK přírodní vědy (M, F, CH, Př, Inf)

 

Gramotnost: přírodovědná, matematická

 

Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová

 

Mgr. Vladimír Dicá

Mgr. Eva Andršová

 

 

PK společenské vědy (ČJ, D, Z, ORV, FG+ vých. předměty)

 

Gramotnost: čtenářská, finanční

 

Mgr. Jitka Rudolfová

 

Mgr. Petra Omrai Kvitová

Petra Vitoušová

Mgr. Vlasta Řezníčková