Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam učitelů ve školním roce 2018/2019

1. 2. 2019

 

Seznam učitelů ve školním roce 2018/2019

aktualizace k 1. 2. 2019

 

Ředitelka školy: Mgr. Jitka Rudolfová

 

Třídní učitelé:

1. + 2. třída                Mgr. Petra Vejvodová

3. třída                       Mgr. Hana Kulíšková

4. třída                       Mgr. Vlasta Řezníčková

5. třída                       Mgr. Eva Andršová

6. třída                       Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová

7. třída                       Petra Vitoušová

8. třída                       Mgr. Petra Omrai Kvitová

9. třída                       Mgr. Petra Omrai Kvitová

 

Další učitelé ZŠ:         Mgr. Dita Fialová

                                      Ing. Naďa Šindelářová

                                    Jiří Hart

                                    Dagmar Siebenbürgerová

                                                                                             

Asistenti pedagoga ZŠ:         Petra Vitoušová

                                               Vladimíra Papoušková

 

Mateřská škola:                     Dagmar Kreutzerová

                                                 Renata Neprašová

                                                   Adéla Dobiášová, DiS.

 

Asistent pedagoga MŠ: Kateřina Kuttnerová

 

Školní družina:          Kristina Langerová

                                       Anna Zelenková

                                                                      

 

Učitelé podle vyučovaných předmětů:

 

Mgr. Petra Vejvodová:  1. + 2. třída, AJ 4. třída, 6. třída

 

Mgr. Hana Kulíšková: 1. stupeň

 

Mgr. Vlasta Řezníčková: 1. stupeň

           

Mgr. Eva Andršová: 1. stupeň, 2. stupeň - HV

 

Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová: 2. stupeň - Matematika, Chemie, Přírodopis, Informatika

 

Mgr. Petra Omrai Kvitová: 2. stupeň - AJ, NJ, ČJ, ORV, Finanční gramotnost

 

Mgr. Dita Fialová: 2. stupeň – Dějepis, Zeměpis, ČJ, ORV

 

Petra Vitoušová: 1. stupeň – Prvouka, TV, 2. stupeň – TV

 

Ing. Naďa Šindelářová: VV 1. + 2. stupeň, Pč 2. stupeň

 

Jiří Hart: 2. stupeň - Fyzika

 

Dagmar Siebenbürgerová: 2. stupeň – Český jazyk

 

Mgr. Jitka Rudolfová: Podpůrná opatření – PI a PSPP

 

 

Tým vedení školy:

 

Ředitelka školy

Mgr. Jitka Rudolfová

Vedoucí učitelka 1. st. ZŠ

Vedoucí učitel 2. st. ZŠ

Mgr. Vlasta Řezníčková

Mgr. Petra Omrai Kvitová

Zástupce ŘŠ pro MŠ

Dagmar Kreutzerová

Vedoucí vychovatelka ŠD

Kristina Langerová

Hospodářka-vedoucí provozu

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Jiřina Švecová

Školnice

Barbora Gašperíková

 

 

 

Organizační struktura:

Výchova a vzdělávání:

Všichni PP:

Učitelé ZŠ

Učitelky MŠ

Vychovatelé ŠD

Asistenti pedagogů

 

Školní poradenské pracoviště

Ředitelka školy

Metodik prevence

Výchovný poradce

Kariérový poradce

Mgr. Jitka Rudolfová

Mgr. Eva Andršová

Mgr. Jitka Rudolfová

Mgr. Petra Omrai Kvitová

Tvorba a inovace ŠVP:

Tým ŠVP:              

Koordinátor pro 1. stupeň

Koordinátor pro 2. stupeň

Koordinátor pro MŠ

Koordinátor pro ŠD

 

Mgr. Vl. Řezníčková

Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová

Dagmar Kreutzerová

Kristina Langerová

Environmentální výchova:

Tým EVVO:

Koordinátor EVVO

Koordinátor pro BZ

Zástupce pro MŠ

Zástupce pro ŠD

Správce školy

 

Mgr. Ing. J. Dobiášová

Ing. N. Šindelářová (MD)

D. Kreutzerová

K. Langerová

B. Gašperíková

ICT:

Tým ICT:

Metodik ICT, učitel Inf

Mgr. Ing. J. Dobiášová

Mgr. Eva Andršová

 

 

Předmětové komise, metodické sdružení:

 

PK, MS

Vedoucí

Členové

 

MS 1. stupeň

 

Gramotnost: čtenářská, matematická

Mgr. Vlasta Řezníčková

 

Mgr. Petra Vejvodová

Mgr. Eva Andršová

Mgr. Hana Kulíšková

Vladimíra Papoušková - AP

PK cizí jazyky (AJ, NJ)

 

Gramotnost: jazyková

Mgr. Petra Omrai Kvitová

 

Mgr. Petra Vejvodová

Mgr. Vlasta Řezníčková

Mgr. Petra Omrai Kvitová

Mgr. Eva Andršová

PK přírodní vědy (M, F, CH, Př, Inf)

 

Gramotnost: přírodovědná, matematická

 

Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová

 

Mgr. Eva Andršová

Jiří Hart

PK společenské vědy (ČJ, D, Z, ORV, FG+ vých. předměty)

 

Gramotnost: čtenářská, finanční

 

Mgr. Eva Andršová

 

Mgr. Dita Fialová

Petra Vitoušová

Dagmar Siebenbürgerová