Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o aktuálním dění v naší škole

24. 9. 2015

Vážení rodiče,

omlouvám se, že se na Vás obracím netradičně písemně přes školní webové stránky namísto osobního setkání ve školní jídelně před třídními schůzkami.

Ráda bych Vás touto cestou informovala o aktuálním dění v naší škole:

 1. V současné době probíhá ve škole několik projektů:
 2. Malý kutil v MŠ – vzdělávání učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ
 3. Informační centra digitálního vzdělávání – pořízení PC techniky, vzdělávání učitelů v oblasti ICT
 4. Mapování přírody (SZLŠ Žlutice)
 5. Kroužky fyziky a chemie (SZŠ Karlovy Vary)

 

 1. Podali jsme nové žádosti o dotace:
 2. zabezpečení budovy školy – kamerový systém, oprava či výměna vstupních dveří, oprava oplocení školní zahrady, instalace osvětlení
 3. nové „Šablony“ – čtenářské dílny, zahraniční kurzy AJ pro učitele, zahraniční stáže pro učitele M a Př, zahraniční kurz NJ pro žáky

 

 1. Na podzim loňského roku proběhlo dotazníkové šetření, týkající se stravování. Přes nízkou návratnost dotazníků (odevzdáno 15 dotazníků, z toho 11 z MŠ) nelze tento průzkum jednoznačně vyčíslit či vyhodnotit. S jednotlivými připomínkami byla seznámena firma Scolarest, zjištěné nedostatky byly dle mých informací odstraněny. Nadále probíhá monitorování ze strany rodičů či žáků prostřednictvím knihy připomínek…

S firmou Scolarest byla dále projednána provozní část přípravy pokrmů, byla nám nabídnuta případná exkurze rodičů do provozu v Dalovicích. V případně zájmu mě kontaktujte.

 

 1. V současné době se zpracovávají a vyhodnocují dotazníky SCIO – Mapa školy. O výsledcích budete informováni.

 

 1. Připravují se podklady k vydání informačního letáku o naší škole

 

 1. Příprava na nový školní rok o prázdninách:
 2. budeme pořizovat nové šatní skříně, které budou prozatím umístěny v provizorní šatně v 1. patře a na chodbě v přízemí
 3. budeme malovat v MŠ, v šatně a na chodbě v přízemí

 

 1. Ve školním roce 2015/2016 bude v naší škole 8 kvalifikovaných, 5 studujících učitelů ZŠ, 1 kvalifikovaná a 1 studující vychovatel ŠD, 3 kvalifikované učitelky MŠ, 1 kvalifikovaný a 1 studující asistentka pedagoga v ZŠ, 1 kvalifikovaná asistentka pedagoga v MŠ.

Třídní učitelé ZŠ:

 1. Třída     Mgr. Vlasta Řezníčková
 2. Třída     Mgr. Jindřiška Váňová
 3. Třída     Mgr. Petra Vejvodová
 4. Třída     Eva Andršová
 5. Třída     Hana Novotná
 6. Třída     Mgr. Vladimír Dicá
 7. Třída     Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová
 8. Třída     Mgr. Milada Beerová
 9. Třída     Kateřina Dobiášová

 

Vážení rodiče,

děkuji Vám za podporu a přízeň naší škole, kterou nám každodenně poskytujete. Vedení školy, její pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci se vynasnaží o maximální možné zkvalitnění podmínek vzdělávání a výchovy Vašich dětí.

 

Vaše Jitka Rudolfová – ředitelka VAŠÍ  školy