Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novinky ze školy

14. 6. 2017

NOVINKY ZE ŠKOLY

 1. Nová učebna ČJ – z finančních prostředků projektu Společně zvyšujeme kvalitu výuky byly pořízeny lavice, katedra a knihovny do učebny českého jazyka (od nového školního roku učebna jazyků), která bude sloužit zároveň jako čtenářský klub s cílem zkvalitnit čtenářskou gramotnost našich žáků.
 2. Klub LOGIKY – žáci 1. a 2.stupně zahájili aktivity projektu Společně zvyšujeme kvalitu výuky činností v klubu logiky, v rámci kterého se pravidelně scházeli nad různými logickými a matematickými hrami: GO, piškvorky, KALAHA, sudoku, kostky, číselné řady, KRISKROS, věž, KULAMI
 3. Nové lavice byly pořízeny do učeben 4.třídy, 5.třídy a AJ
 4. Do 2.třídy byla pořízena další interaktivní tabule
 5. Nové skříňky a botník byly pořízeny do MŠ.
 6. V současné době je pokrytá signálem WIFI téměř celá škola
 7. Inkluze probíhá na naší škole bezproblémově, v současné době se pořizují nové pomůcky na základě doporučení školských poradenských institucí (PPP, SPC), nově bude pro žáky zajištěna pedagogická intervence (doučování) a předmět speciálně pedagogické péče
 8. Byly podány žádosti o dotace:
 • Kamerový systém v MŠ
 • Doprava na výuku plavání
 1. Co nás čeká o prázdninách:
 • V rámci zkvalitnění výuky budou pořízeny žaluzie do učeben s interaktivními tabulemi - fyziky a chemie, přírodopisu a AJ.
 • Budou vymalovány 4 učebny – 2.třída, 3.třída, 4.třída, 5.třída
 • Ve 3 třídách ZŠ a 1 třídě MŠ budou vyměněny svítidla osazená LED zářivkami
 1. V novém školním roce:
 • Projekt Společně zvyšujeme kvalitu výuky bude pokračovat dalšími aktivitami:

DVPP, čtenářské kluby na 1. i 2. stupni, školní asistent v MŠ, sdílení zkušeností s jinými školami a spolupráce učitelů v rámci různých předmětů

 • Zkvalitnění komunikace s rodiči zajistí elektronická žákovská knížka a třídní kniha
 • Do MŠ bude pořízen multifunkční dotykový panel (mobilní interaktivní tabule), která bude hrazena ze šablon
 1. Personální změny:
 • Do starobního důchodu odchází Mgr. Milada Beerová
 • Do MŠ na pozici školního asistenta přechází ze ŠD Anna Zelenková
 • Pedagogický sbor posílí kvalifikovaná vychovatelka ŠD, inzerujeme další vychovatelku na poloviční úvazek
 • V MŠ dojde ke změně zastupující učitelky za MD