Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy

4. 4. 2017

 

Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou,

okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

 

Směrnice č. 4/2017

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

a rozdělování dětí do tříd

Č.j.:

4/2017

Vypracoval:

Mgr. Jitka Rudolfová - ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Jitka Rudolfová - ředitelka školy

Projednáno v pedagogické radě:

10.4.2017

Pokyn nabývá účinnosti:

1.4.2017

 

 

Ředitelka ZŠ a MŠ v Bečově nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, při nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písmeno b) zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ.

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let věku dítěte.

Od 1.9.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5. roku věku, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 let věku.

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Pro přijímání dětí do MŠ vychází ředitelka z těchto kritérií:

 

Děti, které nastupují do povinného předškolního vzdělávání.

Děti s odkladem školní docházky.

Děti, které k datu 31.8. v daném roce dovršily 4 roky věku.

Děti, které dovrší do 31.8. v daném roce 3 roky věku.

Děti, které mají trvalý pobyt na území města Bečov nad Teplou nebo v jeho spádové obci.

Děti se specifickými vzdělávacími potřebami

Děti zdravotně způsobilé, včetně absolvování stanovených očkování (netýká se dětí, uvedených v bodu 1)

Děti podle jejich individuální situace (např. sourozenec v MŠ)

Děti mladší 3 let, které jsou hygienicky samostatné (pouze v případě volné kapacity školy)

Děti s ohledem na další vážné blíže nespecifikované důvody žadatele

Datum podání přihlášky (opakované přihlášení)

   

 

Kritéria při rozdělování dětí do tříd

 

1. Děti jsou do tříd rozdělovány podle věku,

    2-4 ti leté – 1.třída MŠ

    4-6 ti leté – 2.třída MŠ

 

2. Při naplnění kapacity třídy může vedoucí učitelka mateřské školy dítě zařadit do jiné třídy.

 

3. Vedoucí učitelka mateřské školy může dítě zařadit do jiné třídy z blíže nespecifikovaných vážných důvodů na straně žadatele, (např. silné sourozenecké pouto).

 

Touto směrnicí se ruší směrnice č. 4/2014

 

29.3.2017

 

Mgr. Jitka Rudolfová

Ředitelka školy