Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání školské rady ze dne 19.11.2015

23. 11. 2015

Zápis z jednání školské rady  ze dne 19.11.2015

Přítomni: Mgr.D.Wizowska, E.Andršová, Mgr.M.Beerová

Hosté : Mgr.J.Rudolfová

Program : 1. Projednání připomínkované výroční zprávy ( předložena k 15.10.2015 )

                  2.  Protokol o kontrole ČŠI

                  3. Příprava nových členů ŠR

ad 1/  - projednány připomínky Mgr.Wizowské – chyby v grafu ( kvalifikovanost pedagogů,      údaje v tabulkách, základní údaje o škole  – odstraněno

ad 2 / ŠR bere na vědomí zprávu ČŠI Čj.ČŠIK-539/15-K ze dne 20.10.2015

ad 3 / Navrhovaný termín voleb je 18.1.2016 – informace budou zveřejněny na webu školy a zároveň je rodičům předá vždy nejstarší  dítě z rodiny, které je žákem naší školy

Školská rada bere na vědomí : 1. Připomínkovanou výroční zprávu školy

                                                  2. Zprávu ČŠI

                                                  3.Navrhovaný termín doplňujících voleb do                                                      ŠR – 18.1.2016

Zapsala.M.Beerová