Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis z jednání školské rady ze dne 16. 5. 2018

22. 5. 2018

Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, ze dne 16. 5. 2018

Přítomni: M. Beerová, M. Turková, D. Wizovská, E. Andršová, Ž. Svobodová, P. Vitoušová

Hosté:   starostka města Bečov nad Teplou Olga Haláková, ředitelka školy Jitka Rudolfová

Program: 1. Volba předsedy, Jednací řád

                2. Financování školy

                3. Vývoj počtu žáků na období 2018 – 2023

                4. Reforma financování

 

ad 1) Tajnou volbou byla zvolena předsedkyní školské rady M. Turková. Dále byl členkám předán Jednací řád. Jednací řád byl schválen. D. Wizovská prověří platnost právních předpisů. Na dalším jednání bude případně schválen upravený Jednací řád.

ad 2) Byl projednán výsledek hospodaření za rok 2017, provozní rozpočet na rok 2018 a dofinancování mezd zřizovatelem.

ad 3) Diskutovalo se o spojování 1. a 4. třídy a spojování předmětů v 8. a 9. třídě.

 Na základě diskuze o problematice spojování tříd, skladbě konkrétních spojovaných tříd a náročnosti vedení spojených tříd se členky školské rady shodly na doporučení k otevření 1. třídy v případě, že do 1. třídy bude přihlášeno min. 6 dětí. Musí být samozřejmě zohledněny finanční možnosti zřizovatele, vzhledem k pravděpodobné potřebě dofinancování platů, stejně tak jak to je např. v tomto školním roce. Pí ředitelka prověří, zda je možné dle doporučení a s ohledem na finanční a personální potřeby 1. třídu otevřít a projedná i se zřizovatelem.

Dále byl projednáván vývoj počtu žáků na období 2018 – 2023. Vývoj počtu žáků má stále klesající tendenci.

ad 4) Členům školské rady byly předány výsledky dotazníkového šetření SCIO.

Výsledky a závěry vycházející z dotazníkového šetření budou projednány na dalším jednání.

 

                                                                        Zapsala: E. Andršová

                                                                        Ověřila: M. Turková