Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání školské rady ze dne 22.11.2016

25. 11. 2016

Zápis z jednání školské rady  ze dne 22. 11. 2016 :

Přítomni: Mg. D. Wizowska, Mgr. E. Andršová,  Mgr. M. Beerová, paní Jiřina Horváthová

Omluveni: Mg. Jiří Kopárek

Hosté: Mg. J. Rudolfová

Program:

  1. Projednání připomínkované výroční zprávy (předložena k 14. 10. 2016)  - výroční    zpráva schválena 4 hlasy
  2. Informace ředitelky školy – Rozvoj školy

                                           Podané žádosti o šablony

                                            Informace o školní jídelně

  1. Různé – podněty od členů ŠR  - zavedení sešitu závad do sokolovny

- větší informovanost na webu školy o dění v ZŠ a MŠ

- větší propojení výuky s Botanickou zahradou a

Státním hradem a zámkem – bude projednáno na PR

- na web zveřejňovat žáky s pochvalami

          

 

Zapsala: Mgr. Milada Beerová